Hvem er vi?


Innovasjonsrådgiver i Helse Midt-Norge RHF

Marit S. Bratlie er ansvarlig for innovasjonsområdet i Helse Midt-Norge RHF. Har du spørsmål om utlysningen av innovasjonsmidler av administrativ eller teknisk karakter, spørsmål om innovasjon i Helse Midt-Norge eller ønsker å komme i kontakt med oss, send oss en mail på innovasjon@helse-midt.no. Du kan også nå Marit direkte ved å trykke på bildet.
 
      
 

Innovasjonsrådgivere i helseforetakene i Helse Midt-Norge

De fleste helseforetakene i Helse Midt-Norge har nå ansatt egne innovasjonsrådgivere som er dedikert til å jobbe med innovasjon. Vi oppfordrer søkere av innovasjonsmidler til å involvere helseforetakets innovasjonsrådgiver i søknadsprosessen.


St. Olavs Hospital


Alexander Moen
Alexander Moen har hovedfokus på produktinnovasjon og er ansatt ved Fremtidens Operasjonsrom. Han treffes på e-post: alexander.moen@stolav.no

Joseph Samuel Schultz
Joseph S. Schultz har hovedfokus på tjenesteinnovasjon og er ansatt ved RSHU. Han treffes på e-post: joseph.samuel.schultz@stolav.no

 

Helse Nord-Trøndelag


Hilde Kjeldstad Berg
Hilde Kjeldstad Berg er ansatt som innovasjonsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag og har ansvar for både tjeneste- og produktinnovasjon i helseforetaket. Hun treffes på e-post: HildeKjeldstad.Berg@helse-nordtrondelag.no

 

Helse Møre og Romsdal


Christer A. Jensen
Christer A. Jensen er ansatt som innovasjonsrådgiver i Helse Møre og Romsdal og har ansvar for både tjeneste- og produktinnovasjon i helseforetaket. Han treffes på e-post: christer.jensen@helse-mr.no


HemitKetil Thorvik
Ketil Thorvik er ansatt som innovasjonskoordinator i Hemit. Han treffes på e-post: ketil.thorvik@hemit.no